Körsbärsbladet

Körsbärsbladet är Brf Körsbärets medlemstidning som ges ut fyra gånger per år, mars, juni, september och december.

Körsbärsbladet har funnits sedan 1984. Den ger styrelsen möjlighet att nå ut med viktig information till alla medlemmar i föreningen. Tommys ambition som redaktör för tidningen är att informationen skall vara intressant och givande samt hålla en hög kvalitet.

Om någon medlem vill skriva en artikel i Körsbärsbladet som är av allmänt intresse för föreningens medlemmar går det bra att kontakta Tommy (kontaktuppgifter finns på baksidan av Körsbärsbladet).

© 2020 BRF Körsbäret 19-21  |  GDPR