Ventilationen

Hur fungerar ventilationen?

Ventilationen i BRF Körsbäret (Nilssonsberg 1-26) är av typen mekanisk frånluft. Detta innebär att alla lägenheter har ett utsug av luft via frånluftsfläktar på vind. För att detta skall fungera bör ”vädringsluckorna” alltid vara lite öppna, annars kommer det inte in någon luft till lägenheten.

 

Det är inte tillåtet att installera någon som helst eldriven fläkt till fastighetens ventilationssystem vare sig i WC, badrum eller kök.
Om man gör detta kommer fläkten att skapa ett övertryck och trycka ut luft från det rum i lägenheten där fläkten sitter, in till grannarnas lägenheter!


Skall ni bygga om köket kan ni antingen installera en ny spiskåpa alternativt installera en kolfilterfläkt. I det senare alternativet installerar man ett frånluftsdon i stället där spiskåpan var inkopplad.

Överluft inom lägenheten
Luften i lägenheten skall kunna komma in via vädringsfönster och ”vandra” genom lägenheten till WC, badrum och kök. Är dessa dörrar stängda skall luften ”ändå” kunna passera via ventilerad tröskel eller ”hål” i karmen/dörren.


Byter man till nya dörrar och karmar i lägenheten till dessa utrymmen så skall det ske på ett sådant sätt att luften kan passera.

Är ni osäkra om installationerna så kontakta förvaltaren/fastighetsexpeditionen för mer information och råd.

Följer man inte instruktionerna riskerar man att vid OVK (obligatorisk ventilationskontroll) få åtgärda eventuella fel på egen bekostnad!