top of page

Att köpa och sälja

När du köper en bostadsrätt köper du rätten att använda en bostad. Du äger alltså inte bostaden. Som bostadsrättshavare blir du medlem i en bostadsrättsförening och tillsammans med de andra medlemmarna i föreningen äger du hela fastigheten. I fastigheten ingår marken, husen med bostäderna, alla gemensamma utrymmen, eventuella uteplatser och lokaler som butiker, kontor och garage. Föreningen tar ut en överlåtelseavgift från köparen enligt gällande stadgar och lagar om 2,5% av basbeloppet.

 

Ovanstående text är hämtad från http://www.omboende.se/ som innehåller information från Konsumentverket och Boverket. Där kan du läsa mer om att köpa, äga och sälja en bostadsrätt.

Avflyttningsbesiktning

Vid avflyttning ska bostadsrättsinnehavaren beakta följande:

  • Anmälan av försäljning meddelas till föreningen och till Inspector som skall genomföra avflyttningsbesiktning. Föreningen står för kostnaden för avflyttningsbesiktningen.

  • Avflyttningsbesiktning ska utföras innan kontraktsskrivning.

  • Inspector skall kontaktas minst 5 dagar innan kontraktsskrivning/överlåtelsen av lägenheten på tel.nummer : 031-7227670

Ytterligare information finns i nedan pdf:

Dokument/filer:

bottom of page