top of page

Hyra ut i andra hand

Enligt stadgarna, är tillfällig andrahandsuthyrning tillåten om avsikten är att senare själv bo i lägenheten och skäl föreligger för andrahandsuthyrning.

Grundreglerna för andrahandsuthyrning är följande:
 

 • Den som önskar hyra ut i andrahand ska alltid ha styrelsens godkännande innan uthyrning sker.
   

 • Avgift för andrahandsuthyrning tas ut med 477 kr/månad (2024).

 • Styrelsen godkänner i regel inte uthyrning i andrahand under längre tid än ett år i taget om inte skäl föreligger.
   

 • Ansökan om andrahandsuthyrning ska göras till styrelsen på det kontrakt som för ändamålet finns i bokhandeln. Till ansökan bifogar du som vill hyra ut din bostad även ett följebrev med en kort förklaring med skälet till önskad uthyrning. Kom ihåg att personuppgifter inkl. personnummer för den tilltänkta andrahandshyresgästen ska framgå av kontraktet.
   

 • Ifyllt kontrakt och följebrev skickas till Primär Fastighetsförvaltning AB i två exemplar.
   

 • Styrelsen förbehåller sig rätt att inhämta personupplysning om den tilltänkta hyresgästen.
   

 • Bostadsrättsinnehavaren bör kontakta sin bank för godkännande av andrahandsuthyrning.
   

 • Bostadsrättsinnehavaren ska informera Primär Fastighetsförvalning AB om till vilken adress avgiftsavierna ska skickas. Ev. merkostnad för detta betalas av bostadsrättsinnehavaren.
   

 • Bostadsrättsinnehavaren ska även uppge en egen kontaktadress under tiden för andrahandsuthyrningen.
   

 • Bostadsrättsinnehavaren bör försäkra sig om att andrahandshyresgästen har en hemförsäkring för egen del under den tid uthyrningen pågår.
   

 • Bostadsrättsinnehavaren ansvarar gentemot föreningen för bostaden under hela den tid som andrahandsuthyrningen pågår.

För mer information om andrahandsuthyrning kan man läsa på Hyresnämndens hemsida, http://www.hyresnamnden.se/

bottom of page