top of page

Mäklarinfo

Föreningens ekonomi är fortsatt god

Lånen har olika löptider, genomsnittlig återstående löptid är 4 år, genomsnittlig ränta 1,9 % (januari 2023). Amortering av lån beräknas fortsätta tills stamrenovering sker, tidigast 2030. Ursprungligen var planen att hålla avgifterna oförändrade till 2026. Då kostnadsökningarna under 2022 och 2023 blir högre än tidigare planerat beslutade styrelsen att höja avgifterna med 2 % 2023. Detta skall ses som en försiktighetsåtgärd för att undvika kraftigare höjningar i framtiden. I dessa oroliga tider är det svårt att göra prognoser men styrelsens ambition har alltid varit att aldrig höja avgifterna med mer än 2-3% per år. Förhoppningsvis mindre än så.

 

Parkeringsplatserna höjs enligt tidigare beslut med 25 kr per månad.

Förening: Brf Körsbäret 19-21

Kommun: GÖTEBORG

Församling: GÖTEBORGS ANNEDAL

Byggår: 1977

Organisationsnummer: 757202-8160

Hiss: Ja

Parkering: Föreningen har genom en samfällighet tillgång till 240 garageplatser i Annedalsgaraget. Månadskostnad för bilparkering 2023 är 1050 kr. Det finns löpande tillgång till parkeringsplatser.

Samtliga garageplatser tillhörande Brf Körsbäret (240st) är försedda med ladduttag (typ 2) för el/hybridbil.

Hyran för garageplats aviseras via månadsavgiften. Hyrd garageplats får inte överlåtas eller uthyras i andra hand och uppsägningstiden är 3 månader. Bostadsrättsinnehavare som har en eller flera garageplatser och som säljer sin lägenhet, har rätt att lämna en (1) garageplats till köparen av lägenheten om denne så önskar.

 

MC-platser: Finns att hyra för 375 kr / mån (år 2023).

TV och Internet: Kabel-TV, bredband: Kabel-TV via Tele2 och Internet via Tele2 eller Telia Fiberlan. Från 14/2 2023 erbjuds Telia TV bas, Telia play och bredband 1000/1000 Mbit/s i avgiften.

Fastigheten: Lugn innergård med grönska, bänkar och lekplatser.

Avgift: I avgiften ingår värme, vatten och kabel-TV, samt från 14/2 2023 Telia bredband 1000/1000 Mbit/s.

Tvättstugor: I föreningen finns fyra tvättstugor utrustade med två tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp samt mangel.

Lokaler: Det finns samlingslokal, Kärnan, som medlemmarna kan hyra för 500 kr/dygn. Det finns även ett övernattningsrum, cykel- och barnvagnsrum. Om dessa kan man läsa mer om under fliken ”Lokaler”.

Radon punktmätning utförd 2014. Resultatet blev under 20 Bq/m3.

Inre fond: Föreningens inre fond togs bort 1999.

Stadgar

 

Årsredovisningar

 

Underhållsplan

 

Underhållsplanen är bedömningar styrelsen har gjort från de förutsättningar som finns för dagen och kan komma att revideras under de kommande åren, beroende på förslitningstakt och ekonomiska resurser.

Mäklarbild

Mäklare som behöver grunduppgifter över bostadsrättslägenhet på Nilssonsberg hänvisas till Primärs hemsida för beställning av mäklarbild: https://www.primar.se/forfragan-maklarbilder/

Vid ansökan om s.k. ”mäklarbild” skall undertecknad fullmakt från ägare bifogas.

Våtrums-inventering är gjord i samtliga lägenheter. Inventeringen är utförd av Inspector. Lägenhetsinnehavaren har tillgång till denna rapport. I de fall som lägenhetsinnehavaren inte har tillgång till rapporten kan detta hämtas från fastighetsskötaren eller beställas från Inspector.

  • När kommer det att ske större renoveringar?
    Föreningen har en utarbetad underhållsplan (se ovan pdf-fil). Den följs upp i samband med styrelsens budgetarbete varje år. Avsättning till yttre underhållsfond för enligt underhållsplanen och ingen inre underhållsfond finns. Fönsterbyte ihop med fasad och takrenovering var klart våren 2021. Stambyte är planerat till ca år 2030. Observera att årtalen är preliminära och kan komma att ändras.
  • Finns det garageplatser att hyra?
    Det finns löpande tillgång till parkeringsplatser, alla har tillgång till elladdning. Det finns också ett kösystem som förvaltas av Primär Fastighetsförvaltning AB. För aktuellt antal lediga platser, vänligen kontakta Robin Iholin på telefon 031-709 10 71 alt. robin.iholin@primar.se
bottom of page