top of page

Mäklarinfo

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil och har under 2023 utvecklats enligt plan. Nästa år sker kraftiga prisökningar på ett antal stora poster, fjärrvärme 9%, sophantering och vatten/avlopp 13%.
Ränteläget har stabiliserats men på sikt kommer räntekostnaderna öka i takt med att de 70 Mkr vi har i lån med långa löptider och låg ränta, 0,97% respektive 1,86%, skall omsättas till en högre ränta 2026 och 2029. Den högre räntesatsen motverkas delvis av fortsatta amorteringar. För att möta kostnadsökningar och högre räntor i framtiden höjs avgifterna även 2024 med 2 %.
Garageplatser höjs med 50 kr/månad för bil och med 25 kr/månad för MC, avgiftsbelagd cykelparkering höjs till 50 kr/månad.
En översyn av hyrorna för de extra förråd som hyrs ut till medlemmar har gjorts. Hyresnivån har varierat mellan olika objekt och beslut har tagits om en enhetlig hyra på 480 kr/kvm/år.

 

Bedömningen är att avgiftshöjningarna de närmsta åren blir cirka 2% per år

Förening: Brf Körsbäret 19-21

Kommun: GÖTEBORG

Församling: GÖTEBORGS ANNEDAL

Byggår: 1977

Organisationsnummer: 757202-8160

Hiss: Ja

Parkering: Föreningen har genom en samfällighet tillgång till 240 garageplatser i Annedalsgaraget. Månadskostnad för bilparkering 2024 är 1100 kr. Det finns löpande tillgång till parkeringsplatser.

Samtliga garageplatser tillhörande Brf Körsbäret (240st) är försedda med ladduttag (typ 2) för el/hybridbil.

Hyran för garageplats aviseras via månadsavgiften. Hyrd garageplats får inte överlåtas eller uthyras i andra hand och uppsägningstiden är 3 månader. Bostadsrättsinnehavare som har en eller flera garageplatser och som säljer sin lägenhet, har rätt att lämna en (1) garageplats till köparen av lägenheten om denne så önskar.

 

MC-platser: Finns att hyra för 400 kr / mån (år 2024).

Kabel-TV, bredband: Telia Fiber. Telia TV bas, Telia play och bredband 1000/1000 Mbit/s ingår i avgiften.

Fastigheten: Lugn innergård med grönska, bänkar och lekplatser.

Avgift: I avgiften ingår värme, vatten och kabel-TV, samt Telia bredband 1000/1000 Mbit/s.

Tvättstugor: I föreningen finns fyra tvättstugor utrustade med två tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp samt mangel.

Lokaler: Det finns samlingslokal, Kärnan, som medlemmarna kan hyra för 500 kr/dygn. Det finns även ett övernattningsrum, cykel- och barnvagnsrum. Om dessa kan man läsa mer om under fliken ”Lokaler”.

Radon punktmätning utförd 2014. Resultatet blev under 20 Bq/m3.

Inre fond: Föreningens inre fond togs bort 1999.

Stadgar

 

Årsredovisningar

 

Underhållsplan

 

Underhållsplanen är bedömningar styrelsen har gjort från de förutsättningar som finns för dagen och kan komma att revideras under de kommande åren, beroende på förslitningstakt och ekonomiska resurser.

Mäklarbild

Mäklare som behöver grunduppgifter över bostadsrättslägenhet på Nilssonsberg hänvisas till Primärs hemsida för beställning av mäklarbild: https://www.primar.se/forfragan-maklarbilder/

Vid ansökan om s.k. ”mäklarbild” skall undertecknad fullmakt från ägare bifogas.

Våtrums-inventering är gjord i samtliga lägenheter. Inventeringen är utförd av Inspector. Lägenhetsinnehavaren har tillgång till denna rapport. I de fall som lägenhetsinnehavaren inte har tillgång till rapporten kan detta hämtas från fastighetsskötaren eller beställas från Inspector.

  • När kommer det att ske större renoveringar?
    Föreningen har en utarbetad underhållsplan (se ovan pdf-fil). Den följs upp i samband med styrelsens budgetarbete varje år. Avsättning till yttre underhållsfond för enligt underhållsplanen och ingen inre underhållsfond finns. Fönsterbyte ihop med fasad och takrenovering var klart våren 2021. Stambyte är planerat till ca år 2030. Observera att årtalen är preliminära och kan komma att ändras.
  • Finns det garageplatser att hyra?
    Det finns löpande tillgång till parkeringsplatser, alla har tillgång till elladdning. Det finns också ett kösystem som förvaltas av Primär Fastighetsförvaltning AB. För aktuellt antal lediga platser, vänligen kontakta Robin Iholin på telefon 031-709 10 71 alt. robin.iholin@primar.se
bottom of page