top of page

Ombyggnad/reparation

Om du funderar på att bygga om / reparera i din lägenhet bör du tänka på följande:

Läs broschyren Vem svarar för underhållet och Stadgar

 

Meddela grannar i trappuppgång via anslag på anslagstavlan vad du avser att göra, om det medför oljud i form av bilning, betongborrning och liknande och sätt även upp meddelandet i intill liggande trappuppgångar.

Skall Du göra förändringar i bärande konstruktioner skall detta i förväg godkännas av föreningen samt bygglov sökas. Ansökan skickas till BRF Körsbäret, c/o Primär, Gårdavägen 1, 412 50 Göteborg. Föreningen såsom fastighetsägare undertecknar ansökan om bygglov.

Skall du anlita hantverkare? Då skall du använda Hantverkarformuläret som laddas ner från Konsumentverkets hemsida.

Länk till formuläret

Avser du att renovera badrum/dusch står föreningen för ny brunn i golv, sådan brunn finns att hämta på fastighetsexpedition. Viktigt att veta vid brunnsbyte: ”tjockleken” av betong under brunnsbotten är mycket tunt och genombilning i grannens tak är snarare regel än undantag. Vi rekommenderar vid denna typ av arbete, att granne under förvarnas och att ytan under skyddas mot ev nedfallande betong (badkarskant, handfat mm). Vid ev genombilning får den som genombilat även stå för reparation av skador hos grannen.

Kontrollera att avstängningsventiler för varm & kallvatten fungerar innan arbetet startar, fungerar dessa dåligt står föreningen för denna reparation, kontakta fastighetsskötaren för utbyte.

Föreningen avser att genomföra stamrenovering ca år 2030.

Vid renovering av badrum läs: Att tänka på innan badrumsrenovering

 

Som bostadsrättshavare har du skyldighet att se till att tätskikt i badrum är tätt. För sent utfört underhåll kan vålla skador i stomme och hos grannar.

Kom ihåg att alltid kontakta fastighetsskötaren vid byte av spiskåpa/köksfläkt så att inte fel utrustning monteras in.

Vid mindre ingrepp såsom målning och tapetsering krävs inga lov, men tänk på att inte utföra arbeten så att de stör grannar på kvällar och helger.

Taktterrasser kan få glasas in efter särskilt tillstånd från styrelse och byggnadsnämnd.

Prislista för saker föreningen tillhandahåller: (priser från och med okt-2022)

  • Filter till vädringslucka 50 kr per st.

  • Filter ovanför fönster 20 kr per st.

  • Filter spisfläkt (original) 40 kr per st.

  • Vred till fönster 150 kr per st.

  • Tagg (passagedroppe), extra 300 kr per st.

  • Tagg el laddning 300 kr per st.

  • Cykelrumsnycken, deposition 250 kr

  • A-nyckel till bom, deposition 250 kr

  • Garagenyckel extra deposition 300 kr

bottom of page