top of page

Frågor och svar

Det här är en informationssida för föreningens byte av Tv-operatör. Avsändare för alla svar är styrelsen på BRF Körsbäret om inget annat anges. De frågor du ställer till styrelsen kan komma att läggas upp på den här sidan om de är av en allmän karaktär som kan beröra fler, men vi kommer inte att uppge vem som ställt frågan.

  • När kommer det att ske större renoveringar?
    Föreningen har en utarbetad underhållsplan (se ovan pdf-fil). Den följs upp i samband med styrelsens budgetarbete varje år. Avsättning till yttre underhållsfond för enligt underhållsplanen och ingen inre underhållsfond finns. Fönsterbyte ihop med fasad och takrenovering var klart våren 2021. Stambyte är planerat till ca år 2030. Observera att årtalen är preliminära och kan komma att ändras.
  • Finns det garageplatser att hyra?
    Det finns löpande tillgång till parkeringsplatser, alla har tillgång till elladdning. Det finns också ett kösystem som förvaltas av Primär Fastighetsförvaltning AB. För aktuellt antal lediga platser, vänligen kontakta Robin Iholin på telefon 031-709 10 71 alt. robin.iholin@primar.se
Nyhetsbrevet Körsbärsskalet
bottom of page