top of page

Frågor och svar

Det här är en informationssida för föreningens byte av Tv-operatör. Avsändare för alla svar är styrelsen på BRF Körsbäret om inget annat anges. De frågor du ställer till styrelsen kan komma att läggas upp på den här sidan om de är av en allmän karaktär som kan beröra fler, men vi kommer inte att uppge vem som ställt frågan.

Nyhetsbrevet Körsbärsskalet
bottom of page