Frågor och svar

Det här är en informationssida för föreningens arbeten på fastigheten som bland annat innefattar fasad, fönster och tak. Det är ett omfattande projekt och det är viktigt att du som boende har tillgång till rätt information före, under och efter arbetet. Avsändare för alla svar är styrelsen på BRF Körsbäret om inget annat anges. De frågor du ställer till styrelsen kan komma att läggas upp på den här sidan om de är av en allmän karaktär som kan beröra fler, men vi kommer inte att uppge vem som ställt frågan.

Allmän information hittar du i nyhetsbrevet Körsbärsskalet nedanför frågorna.

Nyhetsbrevet Körsbärsskalet