Garage

Trafik och parkering på gårdarna

För den allmänna trevnaden och säkerheten har BRF Körsbäret som policy att minimera trafiken på gårdarna. Därför tillåts inte moped- eller motorcykelkörning. Personbilar/lastfordon får köra in för transporter, men får endast parkeras under tid för i- och urlastning. För fordon som tillhör hantverkare gäller samma regler. Under arbetets gång ska fordon parkeras utanför gårdarna. Fastighetsskötaren anvisar p-plats.

Garaget

Vi har löpande tillgång till parkeringsplatser för nyinflyttade.

BRF Körsbäret är delägare i Garageföreningen som är en samfällighet. Övriga medlemmar i denna är Bygg-Göta och Stena Fastigheter som äger husen på toppen av Nilssonsberg. Brf Körsbäret förvaltar 240 garageplatser och fördelar dem efter turordning. Styrelsen för BRF Körsbäret utser inom sig två ledamöter i Garageföreningens styrelse (och en personlig suppleant).

Brf Körsbäret har totalt 240 garageplatser på 4 garageplan. Plan 2 & 3 i anslutning till Nilssonberg 1 – 12, totalt 77 platser. Plan 4 & 5 är i anslutning till Nilssonsberg 13 – 26, totalt 163 platser.


Så snart man fått en plats i garaget kan man ställa upp sig i kö för byte till annan plats, om man t ex önskar plats närmare sin lägenhet. Har man tackat nej till erbjuden p-plats tre gånger så hamnar man per automatik sist i kön.

Ordningsföljden på vem som erbjuds plats är följande:

  1. Bostadsrättsinnehavare som står i kö för att byta en erhållen plats.

  2. Bostadsrättsinnehavare som inte har någon garageplats.

 

Hyran för en garageplats är f n 975 kr / mån (år 2020), aviseras via månadsavgiften. Hyrd garageplats får inte överlåtas eller uthyras i andra hand och uppsägningstiden är 3 månader. Bostadsrättsinnehavare som har en eller flera garageplatser och som säljer sin lägenhet, har rätt att lämna en (1) garageplats till köparen av lägenheten om denne så önskar.

Städning av garage
Garaget städas två gånger årligen och fasta tider är första onsdagen i april och oktober. Maskinell städning påbörjas då kl 08:00 och pågår fram till ca kl 14:00.


Under denna tid får inga bilar stå parkerade i garaget (OBS! Burarna på plan 1 städas inte).
Ev. kvarvarande bilar debiteras 500kr (år 2012) för manuell städning.

Boendeparkering

Boende på Nilssonsberg beviljas inte boendeparkering.