top of page

Föreningen

Historia

Området mellan Stora och Lilla Ryssåsen (Risåsen), som bl a är nuvarande Skanstorget, köptes i slutet av 1850-talet av Trädgårdsmästaren Åke Nilsson, f. 1813, som här anlade en handelsträdgård som han framgångsrikt drev och utvecklade. På toppen av Stora Ryssåsen tronade sedan 1697 Skansen Kronan.

År 1860 flyttade Åke Nilsson in i ett hus han låtit bygga vid Risåsens fot, på östra sidan av nuvarande Skanstorget. Ängen framför denna byggnad kom att kallas för Nilssons äng och bergsknallen, som också kallades Spekeberget, blev före Åke Nilssons död 1877, Nilssons berg. Från bergets topp hade man en hänförande utsikt över staden innanför vallgraven, över älvdalen och den del av hamnområdet som inte skymdes av Ryssåsen och Skansen Kronan.

När förstaden Haga i början av 1800-talet blev otillräcklig och det ansågs nödvändigt att bebygga nya områden utanför vallgraven, kastade stadens fäder sina blickar på de ängar och backar som låg närmast Haga, t ex Hagaheden och ett berg som kallades Sprängkullen. Man började exploatera området på 1870-talet och det fick namnet Vasastaden.

När ökande trafik söderut krävde en förlängning av Husargatan klövs Nilssons handelsträdgård och så småningom behövdes också mark för bebyggelse, vilket innebar att handelsträdgården minskades ytterligare.

Nilssons äng blev senare Änggatan som gick upp till Nilssons berg vars bebyggelse huvudsakligen kom att bestå av tvåvåningshus med stenfot och fyra enrumslägenheter i varje plan.

Vid slutet av 1960-talet ansågs Nilssons berg saneringsmoget och tillsammans med att den bebyggelse som tillkom på 1880-talet revs, så försvann också Änggatan för att ge plats åt nuvarande Nilssonsberg.

Omvandlingen ägde rum under 1970-talet och 1977 stod de fem husblock, som är nuvarande Nilssonsberg, inflyttningsklara. Tre av dessa hus är Bostadsrättsföreningen Körsbäret 19:21 med 374 lägenheter. De övriga två tillhör Stena Fastigheter och Bygg-Göta.

Föreningen har organisationsnummer 757202-8160

bottom of page